Regel4-1 Utformning och konstruktion av klubbor

a. Allmänt
Klubbor skall överensstämma med denna regel och de föreskrifter, specifikationer och tolkningar som ges i Bilaga II.

Anm: Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1) föreskriva att en driver som en spelare medför skall ha ett klubbhuvud, identifierat genom modell och loft, som finns med i den senaste företeckningen över godkända klubbhuvuden för drivers (”List of Conforming Driver Heads”) utgiven av R&A.

b. Slitage och förändring
En klubba som överensstämmer med reglerna när den är ny, anses även överensstämma efter slitage genom normalt bruk. Varje del av en klubba som avsiktligt ändrats, beaktas som ny och skall, i sitt förändrade skick, överensstämma med reglerna.

Comments are closed.