Bollmarkering oavsiktligt rubbad på green av motspelare

På green råkar en annan spelare oavsiktligt sparka till min bollmarkering när han går för att hämta sin putter. Vad är det som gäller? | Magnus

Det första vi måste ta reda på är om det är slagspel eller matchspel som spelas. Om det är match ni spelar står svaret i Decision 20-1/7, vare sig det är spelaren eller dennes caddie som rubbar markeringen ådrar sig spelaren ett slags plikt och markeringen ska återplaceras.

Spelar ni slagspel är det lite krångligare eftersom händelsen du beskriver inte täcks av reglerna. Det finns en särskild regel 1-4 som säger att man ska bedöma dessa fall på ett rättvist sätt och hellre fria än fälla.

Jämför vi reglerna 18-3 & 18-4 som behandlar boll i vila rubbad under matchspel respektive slagspel och jämför detta med Decision 20-1/7 bör det rättvisa i sammanhanget vara att det enligt regel 1-4 inte utgår någon plikt i slagspel om motspelaren eller dennes caddie av misstag råkar rubba bollmarkeringen. Bollmarkeringen ska återplaceras.

/Micael

Comments are closed.