Hur länge får man leta efter bollen

Finns det nån regel för hur länge man får leta efter sin boll? | Mats

lost_ball

Det finns ingen direkt regel som anger hur länge man får leta efter sin boll. Däremot står det i definitionen för Förlorad boll vad det är som gäller. En definition är likställd med en regel på så vis att den berättar innebörden av de begrepp som reglerna hänvisar till.

Fem minuter efter det att man har börjat leta efter bollen anses bollen enligt definitionen vara förlorad den inte har hittats. Tiden börjar ticka först när Spelaren, dennes caddie, eller en spelare eller dennes caddie från spelarens sida (i parspel) börjar leta efter bollen, inte om en motspelare (eller dennes caddie) börjar leta tidigare.

Om bollen är förlorad så berättar Regel 27-1c vad man som spelare måste göra.PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 27-1:
Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

/Micael

 

Comments are closed.