Regel4-3 Skadade klubbor: Lagning eller ersättande med annan klubba.

a. Skador under spelets normala gång
Om, under en fastställd rond, en spelares klubba skadas under spelets normala gång, får spelaren:

(i) använda klubban i sitt skadade skick under resten av den fastställda ronden, eller
(ii) utan otillbörligt fördröja spelet, laga klubban eller få den lagad, eller
(iii) som en ytterligare valmöjlighet, som endast får användas om klubban är oduglig för spel, ersätta klubban med vilken annan klubba som helst. Ersättandet får inte otillbörligt fördröja spelet och får inte ske genom lån av en klubba som medförts för spel av någon annan som spelar på banan.

Anm: En klubba är oduglig för spel om den är väsentligt skadad, t.ex. att skaftet har blivit bucklat, kraftigt böjt eller gått av, eller att klubbhuvudet
sitter löst, har lossnat helt eller har blivit tydligt deformerat, eller att greppet sitter löst. En klubba är inte oduglig för spel enbart därför att klubbans lie eller loft har ändrats, eller att klubbhuvudet fått repor.

b. Skador på annat sätt än under spelets normala gång
Om, under en fastställd rond, en klubba skadas på annat sätt än under spelets normala gång, så att den inte längre överensstämmer med reglerna eller dess spelegenskaper ändrats, får spelaren inte använda eller ersätta klubban under resten av ronden.

c. Skador som inträffat före ronden
En spelare får använda en klubba som skadats för en rond, under förutsättning att klubban, i sitt skadade skick, överensstämmer med reglerna.

Skador på klubba vilka inträffat före ronden får lagas under ronden, under förutsättning att spelegenskaperna inte ändras och att spelet inte otillbörligt fördröjs.

(Otillbörligt dröjsmål – se Regel 6-7.)

Comments are closed.