Entries Tagged as 'Golfregler 2008-2011'

16-1a/12 Player Walks on Line of Putt

Q.
A player walked on his line of putt. Did he incur a penalty for a breach of Rule 16-1a?

A.
Yes, if he did so intentionally. No, if he did so accidentally and the act did not improve the line.

Boll blåser i hål

När jag slagit in bollen på green markerar jag den, torkar och lägger tillbaka bollen. När jag tar bort markeringsknappen blåser bollen i hål. Räknas det som ett slag? | Thomas

golfboll_vid_hål copy

Baserat på Decision 18-1/12, och i relation till regel regel 1-4 är min bedömning att du ska handla dig en lott på vägen hem från golfrundan.  Vind inte är något utomstående (Def. Utomstående) och bollen skall spelas som den ligger. Eftersom bollen redan ligger i hålet är min bedömning att du, med hjälp av vinden,  har hålat den med ditt föregående slag.

/Micael

18-1/12 Ball Replaced and at Rest Is Thereafter Moved by Wind

Q.
A player replaces his ball on the putting green and the ball is at rest. Before the player addresses the ball, a sudden gust of wind blows the ball farther from the hole. The player plays the ball from its new position. Is that correct?

A.

Yes. Wind is not an outside agency – see Definition of “Outside Agency”. Accordingly, Rule 18-1 does not apply.

Bollmarkering oavsiktligt rubbad på green av motspelare

På green råkar en annan spelare oavsiktligt sparka till min bollmarkering när han går för att hämta sin putter. Vad är det som gäller? | Magnus

Det första vi måste ta reda på är om det är slagspel eller matchspel som spelas. Om det är match ni spelar står svaret i Decision 20-1/7, vare sig det är spelaren eller dennes caddie som rubbar markeringen ådrar sig spelaren ett slags plikt och markeringen ska återplaceras.

Spelar ni slagspel är det lite krångligare eftersom händelsen du beskriver inte täcks av reglerna. Det finns en särskild regel 1-4 som säger att man ska bedöma dessa fall på ett rättvist sätt och hellre fria än fälla.

Jämför vi reglerna 18-3 & 18-4 som behandlar boll i vila rubbad under matchspel respektive slagspel och jämför detta med Decision 20-1/7 bör det rättvisa i sammanhanget vara att det enligt regel 1-4 inte utgår någon plikt i slagspel om motspelaren eller dennes caddie av misstag råkar rubba bollmarkeringen. Bollmarkeringen ska återplaceras.

/Micael

20-1/7 Ball-Marker Moved by Opponent’s Caddie Accidentally

Q.
A player’s caddie accidentally kicked his opponent’s ballmarker closer to the hole. What is the ruling?
A.
In equity (Rule 1-4), the ball-marker should have been replaced as near as possible to the spot where it lay and the player should incur a penalty of one stroke.

Hur länge får man leta efter bollen

Finns det nån regel för hur länge man får leta efter sin boll? | Mats

lost_ball

Det finns ingen direkt regel som anger hur länge man får leta efter sin boll. Däremot står det i definitionen för Förlorad boll vad det är som gäller. En definition är likställd med en regel på så vis att den berättar innebörden av de begrepp som reglerna hänvisar till.

Fem minuter efter det att man har börjat leta efter bollen anses bollen enligt definitionen vara förlorad den inte har hittats. Tiden börjar ticka först när Spelaren, dennes caddie, eller en spelare eller dennes caddie från spelarens sida (i parspel) börjar leta efter bollen, inte om en motspelare (eller dennes caddie) börjar leta tidigare.

Om bollen är förlorad så berättar Regel 27-1c vad man som spelare måste göra.PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 27-1:
Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

/Micael

 

23-1/9 Removal of Loose Impediment Lying Out of Bounds

Q.
A loose impediment lying out of bounds interferes with a player’s stance. May the player remove the impediment?
A.
Yes.

23-1/1 Means by Which Loose Impediments May Be Removed

Q.
Worm casts are loose impediments. By what means may such casts be removed?

A.
Loose impediments may be removed by any means, except that, in removing loose impediments on the line of putt, the player must not press anything down (Rule 16-1a).

4-2/3 Applying Chalk to Club Face

Q.
During a round, may a player apply chalk to the face of an iron club in order to obtain more backspin?

A.
No.

5-1/5 Whether Player May Borrow Balls from Another Player

Q.
During a stipulated round, a player runs out of balls. May he borrow one or more balls from another player?

A.
Yes. Rule 4-4a prohibits a player from borrowing a club from another player playing on the course but the Rules do notp revent a player from borrowing other items of equipment (balls, towels, gloves, tees, etc.) from another player or an outside agency. If the “One Ball” Condition in Appendix I is in effect, the player would need to obtain the same brand and type of ball as required by that condition.

Träffad av annan boll, missar mitt eget slag. Vad gäller?

Om jag står och ska slå ut och i nedsvingen träffas av en annan spelares boll som till följd har att jag missar min boll totalt … vad får jag göra? | Magnus

Om du med ”en annan spelares boll” menar att en boll som slås av någon som spelar ett annat hål (alltså, spelar i en annan boll än din) stör dig i nedswingen, och att du inte avbryter slaget, utan fullföljer med ett luftslag som följd är dessvärre svaret lika enkelt som nedslående: Gilla läget.

Bollen som stör dig är i det här sammanhanget något utomstående (Jämför Tiger Woods avbrott av sitt slag under US Masters 2007).

Enligtdefinitionen av slag är det en framåtriktad rörelse med avsikt att förflytta bollen, och eftersom du fullföljer din swing utan att avbryta slaget har du dessvärre slagit ditt första slag. Och måste slå ditt andra.

 

Här är det viktigt att tänka på att bollen nu är i spel enligt definitionen av boll i spel och därför får man inte pegga om bollen, lyfta upp eller trycka ned peggen etc. utan att dra på sig plikt för brott mot Regel 18-2  Boll i vila rubbad eller per automatik anses utnyttja Regel27-1a – Slag och distans, och därvid slå sitt tredje slag. (se Decision18-2a/1).

Så: Beroende på hur du agerade vid tillfället, slog du ditt andra eller tredje slag från tee. Alternativt blev, i slagspel, diskvalificerad i för felaktigt förande av score (se Regel6-6d) eller i matchspel förlust av hål..

/Micael

18-2a/1 Player Who Misses Tee Shot Tees Ball Lower Before Making Next Stroke

Q.
A player playing from the teeing ground misses the ball completely. He pushes his tee further into the ground and plays.
What is the ruling?

A.
When the player made a stroke, the ball was in play (see Definition of “Ball in Play”). By pushing the tee further into the ground, he moved the ball and incurred a penalty of one stroke under Rule 18-2a and was required to replace it. However, when the player made a stroke at the ball without replacing it, he played under penalty of stroke and distance (see Rule 27-1a). This procedure overrides Rule 18-2a and, therefore, the penalty under Rule 18-2a does not apply. (Revised)

Bunker som är vattenfylld. Vad gäller ?

Bunker som är vattenfylld. Vad gäller ? | Kent

Du har tre alternativ, spela bollen som den ligger, droppa utan plikt eller droppa med plikt. Enligt definitionen av onormala markförhållanden ger vatten i en bunker rätt till lättnad. Regel25-1b(ii) anslår hur vi får gå tillväga vid lättnaden.

Vattenfylld bunker

Du får utan plikt (om bollen ligger i vattnet eller du behöver stå i vattnet för att kunna slå ett slag på din boll) droppa bollen (i bunkern, och ej närmre hål) på den punkt som är närmast, utanför vattnet, den plats där bollen låg. Kan du inte droppa dig helt fri får du droppa på den punkt (fortfarande i bunkern och ej närmre hål) där du får största möjliga lättnad för vattnet.

Dessutom får du med ett slags plikt droppa, så långt bak du vill utanför bunkern, på flagglinjen. Med det här menas att du tänker dig en rät linje mellan flaggan på green och punkten där du droppar. Linjen ska skära mitt genom den punkt där bollen låg i bunkern.

Skulle bunkern, under tävling,vara helt vattenfylld (du ser ingen sand alls, bara vatten) kan du ha tur att se en sprejad linje, eller blå/blåvit pinne i bunkern, eller kanske står det något anslaget i klubbhuset. Då har tävlingsledningen instiftat en lokal regel som endast gäller under tävlingsronden (Decision33-8/27). Där bunkern har förklarats som mark under arbete. Är det en tävling som går över flera ronder kan tävlingsledningen ta bort den lokala regeln mellan ronderna.

Så: Oavsett hur mycket eller lite vatten det står i bunkern är det dessa tre alternativ som du har; spela bollen som den ligger, droppa bollen utan plikt i bunkern eller droppa bollen med ett slags plikt i flagglinjen bakom bunkern.

Under en tävlingsrond kan en bunker förklaras som mark under arbete av tävlingsledningen. Detta ger dig då möjlighet till fri dropp enligt Regel25-1b(i) under tävlingsronden.

/Micael

33-8/27 Local Rule Providing Relief Without Penalty from Bunker Filled with Casual Water

Q.
May a Committee make a Local Rule allowing a player to drop out of any bunker filled with casual water, without penalty,
contrary to Rule 25-1b(ii)?
A.
No. The Committee may not make a Local Rule providing generally that flooded bunkers are ground under repair through the
green as such a Local Rule waives a penalty imposed by the Rules of Golf, contrary to Rule 33-8b.
However, in conditions of extreme wetness, where certain specific bunkers are completely flooded prior to the competition
commencing and there is no reasonable likelihood of the bunkers drying up during the competition, the Committee may, in
such exceptional circumstances, introduce a Local Rule providing that specific bunkers, which are known to be flooded prior
to the competition commencing, are deemed to be ground under repair and classified as through the green. Therefore relief
may be taken outside these bunkers without penalty in accordance with Rule 25-1b(i). In a competition played over more
than one round, such a Local Rule may be introduced or rescinded between rounds. (Revised)

Hur gör man för att ersätta en skadad klubba

Du får ersätta en ¨söndrig¨ klubba, av de 14 du får ha i bagen. Hur bär du dig åt? Du kan inte lämna spelet och leta efter dina klubbor i bilen och du får inte låna klubbor. |Kent

För att få ersätta en skadad klubba måste vi först reda ut två saker, dels på vilket sätt skadan på klubban tillkom och dels om klubban är så pass skadad att den kan räknas som obrukbar för spel. Först därefter kan vi fundera över hur bytet kan gå till.

Bruten klubba

Regel4-3 (Skadade klubbor: Lagning eller ersättande med annan klubba) reglerar vad vi får göra med en skadad klubba. Enligt 4-3a får vi byta ut en klubba som blivit skadad under ”spelets normala gång” utan att ”otillbörligt fördröja spelet”. Under 4-3b kan vi läsa att om skadan på klubban tillkommit utanför ”spelets normala gång” får vi varken använda eller byta ut klubban under återstoden av ronden.

I Regel4-3 får vi även reda på att klubban måste vara väsentligt skadad för att räknas som oduglig för spel, som exempelvis ett knäckt skaft eller att det är kraftigt böjt, att klubbhuvudet lossnat från skaftet eller sitter löst. Det räcker med andra ord inte att loft eller lie har förändrats eller att klubbhuvudet fått ett jack etc.

I decision 4-3/1 (Meaning of damage sustained in ”Normal course of play”) får vi reda på vad ”spelets normala gång” innebär. I korthet innefattar det allt vi normalt sett kan förväntas göra med en klubba under ronden, slå ett slag, luta sig mot den , ta upp och stoppa ned den i bagen etc. Men att exempelvis banka klubban i marken i vredesmod, eller kasta iväg den mm. räknas inte till ”spelets normala gång”.

Om du dessutom har startat ronden med färre än fjorton klubbor i bagen får du enligt Regel4-4a (Högst fjorton klubbor)  utan att ta hänsyn till  hur klubban blivit skadad eller i vilken omfattning klubban är skadad lägga till så många valfria klubbor i bagen som du vill, så länge som det totala antalet klubbor inte överstiger fjorton.

Om vi utgår ifrån att vi får byta ut/lägga till en klubba under ronden så får man göra det utan att ”otillbörligt fördröja spelet”. Reglerna tar alltså inte hänsyn till på vilket sätt man går tillväga för att byta en klubba så länge bytet av klubban är tillåtet enligt reglerna och att själva bytet sker utan att fördröja spelet. Beroende på spelsituation kan man lösa det på olika sätt.

Några exempel kan vara:

 • Om klubban skadas under första nio- Passa på att gå och hämta en ny klubba i stället för att fika vid kiosken (de flesta banor tillåter avbrott i spelet för en fika efter nio hål under fem till sju minuter).
 • Använd telefonen, ring någon som är på klubben och kan komma ut med en klubba under ronden.
 • Använd telefonen och ring shopen, köp en klubba och be de leverera den på nästa tee.
 • Be någon förbipasserande att gå och hämta en klubba
 • Skicka din caddie att hämta en ny klubba

Du får faktiskt även låna klubbor. Reglerna förbjuder dig endast att låna klubbor ”som medförts för spel av någon annan som spelar på banan” se Regel4-3a(iii). Det innebär att du kan låna klubbor av någon som befinner sig på banan, men som redan har spelat färdigt sin rond, eller ännu inte påbörjat sin rond. Dessutom innebär det att du kan låna klubbor av någon som spelar på banan men har extraklubbor i bilen (dessa har inte medförts för spel på banan).

/Micael

4-3/1 Meaning of Damage Sustained in “Normal Course of Play”

Q.
In Rule 4-3a, what is meant by the term “normal course of play”?

A.
The term “normal course of play” is intended to cover all reasonable acts but specifically excludes cases of abuse.

In addition to making a stroke, practice swing or practice stroke, examples of acts that are in the “normal course of play” include the following:

 • removing or replacing a club in the bag;
 • using a club to search for or retrieve a ball (except by throwing the club);
 • leaning on a club while waiting to play, teeing a ball or removing a ball from the hole; or
 • accidentally dropping a club.

Examples of acts that are not in the “normal course of play” include the following:

 • throwing a club whether in anger, in retrieve a ball, or otherwise;
 • ‘slamming’ a club into a bag; or
 • intentionally striking something (e.g., the ground or a tree) with the club other than during a stroke, practice swing or practice stroke. (Revisted)

Sprinklerlock vid green

Bollen låg strax bakom ett sprinklerlock vid green vi var osäkra på om jag fick lättnad eller inte. Vad gäller? | Käthe

För att svara på din fråga gäller det först att ta reda på vad ett sprinklerlock räknas som. Under definitionen av hindrande föremål finner vi att ett sprinklerlock är ett oflyttbart hindrande föremål. Vad får vi då göra med ett oflyttbart hindrande föremål? Svaret på den frågan finner vi i Regel24-2 (Oflyttbart hindrande föremål) och närmare bestämt under a. Störande inverkan.

Beroende på vad ”strax bakom” i din fråga innebär så får du ta lättnad eller inte. För att man ska få använda sig av Regel24-2a i det här fallet måste bollen ligga, i relation till sprinklerlocket, på ett sådan sätt att din stans eller din sving störs av sprinklerlocket.

Med andra ord måste du stå på sprinklerlocket (för att kunna slå ditt slag) för att få ta lättnad för störande inverkan på stansen och du måste riskera att träffa sprinklerlocket med din klubba under ditt slag för att få ta lättnad för störande inverkan på svingen.

Svaret på din fråga blir: Ja, du fick ta lättnad enligt Regel24-2a OM du behöver stå på sprinklerlocket för att slå ditt slag eller om du riskerar att träffa sprinklerlocket med ditt slag. ”Riskerar att träffa” innebär i det här fallet att bollen måste ligga på eller omkring en knapp decimeter rakt bakom eller framför sprinklerlocket i din tänkta spelriktning (dock inte vid sidan om).

Men, du kan ha ”tur”. Om du har läst på de lokala reglerna före ronden, kan det finnas en lokal regel som säger att man får ta lättnad enligt Regel24-2a om det oflyttbara hindrande föremålet befinner sig i området kring green (foregreen).

Finns en sådan lokal regel får man ta lättnad enligt 24-2a om bollen ligger inom två klubblängder från det oflyttbara hindrande föremålet. I avsaknad av en sådan lokal regel gäller störande inverkan endast för sving och stans, se ovan.


Genomgång av hur den lokala regeln kan tillämpas [Eng]

/Micael

PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 24-2:
Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

Boll oduglig för spel

Om jag anser min boll skadad eller oduglig för spel,  får man då byta bollen? | Johan

Beroende på när under spelets gång som du vill byta ut din boll gäller olika förutsättningar om du vill undvika plikt.

Du är fri att byta boll, oavsett om bollen är skadad eller ej, när som helst mellan spelandet av två hål. Du bör tänka på att informera din markör om att du byter boll för att undvika problem (vid identifiering av, eller letande efter, din boll) senare under ronden.

Boll oduglig för spel

Vill du byta boll med hänvisning till att bollen är skadad eller oduglig för spel under spelet av ett hål är det något mer problematiskt. I Regel5-3 finner vi svar på under vilka förutsättningar man får byta boll under spelet av ett hål med hänvisning till att den är skadad eller oduglig för spel. Det räcker inte med att ytan har skrapats, eller att färgen har flagnat. Bollen måste ha ett synligt tydligt hack eller sprucken eller ha tappat sin sfäriska form i annat fall har man inte rätt att byta boll enligt regeln.

/Micael

*PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 5-3:
Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.
*Om en spelare ådrar sig den allmänna plikten för brott mot Regel5-3, skall ingen ytterligare plikt enligt denna regel utgå.

Löv i bunker

Om jag har hamnat i bunkern och det ligger lösa löv bakom, jämte och på bollen, får jag flytta dessa föremål i bunkern då? | Magnus

Om vi förutsätter att ”jag” betyder ”min boll” är det korta svaret på din fråga: Nej.

Frågan består egentligen av två delar, dels handlar det om löv som ligger i bunkern i anslutning till bollen och dels handlar det om löv som antingen ligger på eller sitter fast på bollen.

Första delen är enkel att svara på med stöd i Regel13-4c (Boll i hinder, Förbjudna åtgärder), där det tydligt deklareras att det är förbjudet att vidröra eller flytta ett löst naturföremål som ligger i eller berör hindret. Enligt definitionen av löst naturföremål, respektive hinder framgår det att löv är lösa naturföremål samt att en bunker är ett hinder.

Lösa naturföremål i bunker

Andra delen av frågan är lite knepigare att svara på. Om lövet som ligger på bollen även vidrör bunkern är det tydligt i Regel13-4c att även detta räknas som ett brott mot regeln om man tar bort lövet från bollen. Om lövet inte vidrör bunkern är min tolkning att Regel13-4c samt definitionen av bunker tydliggör att borttagandet av lövet är ett brott mot regeln då lövet faktiskt befinner sig innanför bunkerns gräns.

/Micael

PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 13-4:
Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

 

Regel33-8 Lokala regeler

a. Riktlinjer
Tävlingsledningen, eller den kommitté som ansvarar för regelfrågor får utfärda lokala regler för lokala onormala förhållanden om de överensstämmer med de riktlinjer som anges i Bilaga I.

b. Upphäva eller modifiera en regel
En regel i “Regler för golfspel” får inte upphävas av en lokal regel. m en tävlingsledning att lokala onormala förhållanden hindrar att spelet spelas på ett korrekt sätt till den grad att det krävs en lokal regel som modifierar Regler för golfspel, skall denna lokala regel godkännas av R&A*.

*Anm: Det rekommenderas att förfrågningar i första hand ställs direkt till Svenska Golfförbundet  (SGF). SGF kommer endast i tveksamma fall att hänskjuta frågan till R&A.

Regel33-7 Diskvalifikation. Tävlingsledningens rätt att agera

En diskvalifikation får, i enskilda exceptionella fall, upphävas, modifieras eller utdömmas om tävlingsledningen anser detta befogat. En plikt som är mindre än diskvaklifikation får inte upphävas eller modifieras.
Om en tävlingsledning anser att en spelare gjort sig skyldig till ett allvarligt ettikettsbrott, får den utdöma diskvalifikation enligt denna regel.

Regel33-6 Avgörande vid lika resultat

Tävlingsledningen skall ange sättet, samt dag och klockslag, för avgörande av en delad match eller delad placering, varesig den spelats med eller utan handicap.
En delad match får inte avgöras med slagspel. En delad placering i en slagspelstävling får inte avgöras med en match.

Regel33-5 Scorekort

I en slagspelstävling skall tävlingsledningen förse varje deltagare med ett scorekort med datum och tävlarens namn eller, i foursome och fyrboll slagspel, tävlarnas namn.
I slagspel är tävlingsledningen ansvarig för summering av scorer samt beräkning av resultatet med den handicap som finns angiven på scorekortet.
I fyrboll slagspel är tävlingsledningen ansvarig för att fastställa sidans bästa score på varje hål och därvid tillämpa den handicap som finns angiven på scorecortet, samt för summering av de bästa scorerna.
I bogey-, och poängbogeytävlingar är tävlingsledningen ansvarig för att tillämpa den handicap som finns angiven på scorekortet och fastställa resultatet på varje hål samt slutresultatet eller poängsumman.

Anm: Tävlingsledningen kan föreskriva att tävlarna själv askall anteckna datum och namn på sina scorekort.

Regel33-4 Fördelning av handicapslag

Tävlingsledningen skall tillhandahålla en tabell som visar på vilka hål handicapslag skall ges eller fås.

Regel33-3 Starttider och startordning (“bollar”)

Tävlingsledningen ska fastställa starttider och i slagspel dela in tävlarna i de grupper (“bollar”) i vila de skall spela.
När en matchspelstävling spelas över en längre period, fastställer tävlingsledningen den tidsgräns inom vilken varje omgång skall vara färdigspelad. När spelarna tillåts att själva göra upp om tiden för sin match inom dessa gränser, bör tävlingsledningen ange att matchen skall spelas vid en angiven tidpunkt på periodens sista dag,  om inte spelarana kommer överens om att spela matchen vid en tidigare tidpunkt.

Regel33-2 Banan

a. Fastställa gränser
Tävlingsledningen skall noggrant fastställa:
(i) banan och out of bounds
(ii) gränserna för vattenhinder och sidovattenhinder
(iii) mark under arbete, och
(iv) vad som är hindrande föremål samt vad som är organiska delar av banan.

b. Nya hål
Nya hål bör skäras den dag en slagspelstävling börjar och vid andra tillfällen då tävlingsledningen anser det nödvändigt, under förutsättning att samtliga tävlare spelar ronden med hålen på samma ställe.

Undantag: Om det är omöjligt att reparera ett skadat hål så att det överensstämmer med definitionen, kan tävlingsledningen låta skär ett nytt hål ett närliggade liknande läge.

Anm: Då en enstaka rond ska spelas över mer än en dag, får tävlingsledningen ange i tävlingsbestämmelserna (Regel33-1) att hål och tees kan vara olika placerade under tävlingsdagarna, under förutsättning att alla tävlande under samma dag spelar med alla hål alla tees på samma ställe.

c. Övningsområde
Om inget övningsområde finns tillgängligt utanför tävlingsbanan, bör tävlingsledningen, om detta är praktiskt genomförbart, fastställa områden där spelare får öva på dag för en tävling. På dag för en slagspelstävling bör tävlingsledningen normalt inte tillåta övningsspel på eller till någon green eller från något hinder på tävlingsbanan.

d. Ospelbar bana
Om tävlingsledningen eller dess behöriga företrädare anser att banan av någon anledning inte är i spelbart skick eller att andra omständigheter gör det omöjligt att bedriva spelet på ett riktigt sätt, kan de i match- eller slagspel beordra ett tillfälligt avbrott i spelet eller i slagspel ogiltigförklara spelet och annullera alla scorer för ronden i fråga. När en rond har annullerats, är också all plikt som ådragits under ronden annullerad.

(Förfarande vid avbrott i spelet och återupptagande av spelet – se Regel6-8)

Regel33-1 Tävlingsbestämmelser. Åsidosätta regel

Tävlingsledningen skall fastställa de bestämmelser son gäller för tävlingen.

Tävlingsledningen har inte rätt att åsidosätta en regel i “Regler för golfspel”

Vissa speciella regler som styr slagspel är så väsentligt olika de regler som styr matchspel att en kombination att de båda spelformerna inte är genomförbar och inte heller tillåten. Resultatet av en match som spelats under sådana omständigheter är ogiltigt och i slagspelstävling är tävlarna diskvalificerade.

I slagspel kan tävlingsledningen begränsa en domarens uppgifter.

Regel32-2 Diskvalifikationer

a. Från tävlingen
En tävlare är diskvalificerad från tävlingen om han ådrar sig plikt i form av diskvalifikation i samband med något av följande:

 • Regel1-3 Överenskommelse att åsidosätta regler
 • Regel3-4 Vägran att följa en regel
 • Regel4 Klubbor
 • Regel5-1/-2 Bollen
 • Regel6-2b Handicap
 • Regel6-3 Starttider och startordning
 • Regel6-4 Caddie
 • Regel6-6b Signering och inlämning av scorekortet
 • Regel6-6d Fel score på hålet, dvs. när den angivna scoren är lägre än den faktiska, utom att ingen plikt utgår om ett brott mot denna regel inte påverkar resultatet på hålet
 • Regel6-7 Otillbörligt dröjsmål; Långsamt spel
 • Regel6-8 Avbrott i spelet
 • Regel7-1 Övning före eller mellan ronderna
 • Regel11-1 Peggning
 • Regel14-3 Konstlade hjälpmedel, ovanlig utrustning och ovanligt användande av utrustning
 • Regel22-1 Hjälpande boll
 • Regel33-7 Diskvalifikation utdömd av tävlingsledningen

b. För ett hål
I alla andra fall där ett brott mot en regel skulle innebära diskvalifikation, diskvalificeras tävlaren endast för det hål på vilket överträdelsen inträffade.

Regel32-1 Villkor

Bogey- och poängbogeytävlingar är former av slagspel i vilka spel sker mot en bestämd score på varje hål, i allmänhet hålets par. reglerna för slagspel gäller såvida de inte strider mot nedanstående speciella regler. I en bogey- eller poängbogeytävling som spelas med handicap har spelaren med lägst nettoscore på hålet honnören på nästa hål.

a. Bogeytävling
Ställningen i en bogeytävling räknas som i matchspel. Varje hål där tävlaren inte gör något resultat, räknas som förlorat. Vinnare är den tävlare som har det bästa resultatet över samtliga hål.

Markören är endast skyldig att ange bruttoscoren på de hål där tävlaren har en nettoscore som är lika med eller bättre än den bestämda scoren.

Anm. 1:Tävlarens score justeras genom att göra avdrag med ett eller flera hål enligt den tillämpliga regeln när annan plikt än diskvalifikation ådras enligt någon av följande regler:

 • Regel4 Klubbor
 • Regel6-4 Caddie
 • En lokal regel eller tävlingsbestämmelse för vilken det finns föreskrifter om maximal plikt per rond

Tävlaren är ansvarig för att rapportera alla fakta kring ett sådant regelbrott till tävlingsledningen innan han lämnar sitt scorekort så att tävlingsledningen kan tillämpa plikten. Om tävlaren underlåter att rapportera ett sådant regelbrott till tävlingsledningen är han diskvalificerad.

Anm. 2: Om tävlaren bryter mot Regel6-7 (Otillbörligt dröjsmål; Långsamt spel), skall tävlingsledningen dra av ett hål från resultatet över samtliga hål. Vid upprepade överträdelser, se Regel32-2a.

b. Poängbogeytävlingar
Resultatet i en poängbogeytävling räknas med poäng som erhålls i förhållande till en bestämd score på varje hål (i Sverige alltid hålets par) enligt följande:

Mer än ett slag över bestämd score eller ingen score        0
Ett slag över bestämd score                                                    1
Bestämd score                                                                           2
Ett slag under bestämd score                                                 3
Två slag under bestämd score                                               4
Tre slag under bestämd score                                                5
Fyra slag under bestämd score                                              6

Vinnare är den tävlare som uppnår högsta antalet poäng.
Markören är endast skyldig att ange bruttoantalet slag på de hål där tävlarens nettoscore ger en poäng eller mer.

Anm. 1: Om en tävlare bryter mot en regel för vilken det finns föreskrifter om maximal plikt per rond, måste han rapportera fakta kring situationen till tävlingsledningen innan han lämnar in sitt scorekort; om han underlåter att göra det är han diskvalificerad. Tävlingsledningen skall, från totalpoängen för ronden, dra av två poäng för varje hål där en överträdelse skett, dock maximalt fyra poängs avdrag per rond för brott mot en och samma regel.

Anm. 2: Om tävlaren bryter mot Regel6-7 (Otillbörligt dröjsmål; Långsamt spel), skall tävlingsledningen dra två poäng från totalpoängen för ronden. Vid upprepade överträdelser, se Regel32-2a

Regel31-8 Innebörd av övrig plikt

Om en tävlares brott mot en regel hjälper hans partners spel, ådrar sig partnern samma plikt som tävlaren.

I alla andra fall, när en tävlare ådrar sig plikt för brott mot en regel, gäller plikten inte för hans partner.