Entries Tagged as 'Regel 02 “Matchspel”'

Regel2-3 Vinnare av match

En match är vunnen när den ena sidan leder med fler hål (är fler hål upp) än det antal hål som återstår att spela. Om resultatet är oavgjort kan tävlingsledningen förlänga den fast ställda ronden med så många hål som det krävs för att avgöra matchen.

Regel2-6 Allmän plikt

Plikten för brott mot en regel i matchspel är förlust av hålet såvida inte reglerna föreskriver något annat.

Regel2-5 Tveksamhet om tillvägagångssätt. Tvister och claimingar

Om tveksamhet eller tvist uppstår mellan spelarna i matchspel kan en spelare göra en claiming

(“claima” = hävda att motspelaren ådragit sig plikt, till exempel förlust av hålet).

Om ingen behörig representant för tävlingsledningen finns tillgänglig inom rimlig tid, skall spelarna fortsätta matchen utan dröjsmål. Tävlingsledningen får bara behandla en claiming om den spelare som claimar har upplyst sin motspelare om (i) att han gör en claiming, (ii) fakta kring situationen och (iii) att han vill ha ett avgörande. Claimingen måste göras innan någon av spelarna i matchen slår ut från nästa tee, eller om det är sista hålet i matchen, innan alla spelare i matchen har lämnat green.

En claiming som görs senare skall inte beaktas, såvida den inte bygger på fakta som tidigare varit okända för den spelare som gör en claiming och denne fått fel information av en motspelare.

Efter att resultatet i matchen officiellt har tillkännagivits, får en senare claiming endast behandlas om tävlingsledningen är övertygad om att motspelaren visste att han lämnade fel information.

Regel2-4 Skänka matchen, hålet eller nästa slag

En spelare får skänka en match när som helst innan matchen har påbörjats eller avslutats.

En spelare får skänka ett hål när som helst innan hålet har påbörjats eller avslutats.

En spelare får skänka sin motspelares nästa slag när som helst förutsatt att motspelarens boll är i vila. Motspelaren anses ha hålat ut med sitt nästa slag och bollen får tas bort av endera sidan.

En skänkning kan inte avböjas eller återtas.

(Boll på hålkanten – se Regel 16-2)

Regel2-2 Delat hål

Ett hål delas om båda sidor hålar ut på samma antal slag. När en spelare har hålat ut och hans motspelare har ett slag kvar för att dela hålet, är hålet delat om spelaren därefter ådrar sig plikt.

Regel2-1 Allmänt

En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, så vida inte tävlingsledningen bestämt något annat.

I matchspel går spelet ut på att vinna hål.

Ett hål vinns av den sida som hålar sin boll på lägst antal slag, om inte reglerna föreskriver annat. I en handicapmatch vinner lägst nettoscore hålet.

Ställningen  i matchen anges med uttrycken: så många “hål upp” eller “lika”  (“all square”)  och så många hål “att spela”.

En sida är “dormie” när den är lika många hål upp som det återstår att spela.