Entries Tagged as 'Regel 05 “Bollen”'

5-1/5 Whether Player May Borrow Balls from Another Player

Q.
During a stipulated round, a player runs out of balls. May he borrow one or more balls from another player?

A.
Yes. Rule 4-4a prohibits a player from borrowing a club from another player playing on the course but the Rules do notp revent a player from borrowing other items of equipment (balls, towels, gloves, tees, etc.) from another player or an outside agency. If the “One Ball” Condition in Appendix I is in effect, the player would need to obtain the same brand and type of ball as required by that condition.

Boll oduglig för spel

Om jag anser min boll skadad eller oduglig för spel,  får man då byta bollen? | Johan

Beroende på när under spelets gång som du vill byta ut din boll gäller olika förutsättningar om du vill undvika plikt.

Du är fri att byta boll, oavsett om bollen är skadad eller ej, när som helst mellan spelandet av två hål. Du bör tänka på att informera din markör om att du byter boll för att undvika problem (vid identifiering av, eller letande efter, din boll) senare under ronden.

Boll oduglig för spel

Vill du byta boll med hänvisning till att bollen är skadad eller oduglig för spel under spelet av ett hål är det något mer problematiskt. I Regel5-3 finner vi svar på under vilka förutsättningar man får byta boll under spelet av ett hål med hänvisning till att den är skadad eller oduglig för spel. Det räcker inte med att ytan har skrapats, eller att färgen har flagnat. Bollen måste ha ett synligt tydligt hack eller sprucken eller ha tappat sin sfäriska form i annat fall har man inte rätt att byta boll enligt regeln.

/Micael

*PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 5-3:
Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.
*Om en spelare ådrar sig den allmänna plikten för brott mot Regel5-3, skall ingen ytterligare plikt enligt denna regel utgå.

Regel 5-3 Boll oduglig för spel

En boll är oduglig för spel om den är synligt hackad, sprucken eller deformerad.

En boll är inte oduglig för spel enbart på grund av att lera eller annat material har fastnat på den, eller för att ytan har repats eller skrapats, eller för att färglagret har skadats eller missfärgats.

Om en spelare har skäl att tro att hans boll har blivit oduglig för spel under spelet av det hål han spelar, får han utan plikt lyfta sin boll för att avgöra om den är oduglig.

Innan spelaren lyfter bollen skall han meddela sin avsikt till sin motspelare i matchspel, eller sin markör eller en medtävlare i slagspel, och markera bollens läge. Han får därefter lyfta och undersöka bollen under förutsättning att han ger sin motspelare, markör eller medtävlare tillfälle att undersöka bollen och observera lyftandet och återplaceringen. Bollen får inte rengöras när den lyfts enligt Regel5-3. Om spelaren helt eller delvis underlåter att följa detta förfarande, eller om han lyfter bollen utan att ha skäl att tro att den har blivit oduglig för spel under spelandet av det hål han spelar, ådrar han sig ett slags plikt. Om det fastställs att bollen blivit oduglig för spel under spelet av hålet, får spelaren ersätta bollen med en annan boll, som skall placeras på den punkt där den ursprungliga bollen låg. I annat fall skall den ursprungliga bollen återplaceras. Om spelaren ersätter en boll när detta inte är tillåtet och han slår ett slag på den felaktigt nyinsatta bollen, ådrar han sig den allmänna plikten för brott mot Regel5-3 men får ingen ytterligare plikt enligt denna regel eller Regel15-2. Om en boll går i bitar som följd av ett slag, skall slaget annulleras och spelaren skall spela en boll utan plikt så nära som möjligt från den plats från varifrån den ursprungliga bollen spelades (se Regel 20-5).

Anm. 1: Om motspelaren, markören eller medtävlaren vill ifrågasätta påståendet att bollen blivit oduglig för spel, måste han göra detta innan spelaren spelar en annan boll.

Anm. 2: Om det ursprungliga läget för en boll som ska placeras eller återplaceras har förändrats, se Regel 20-3b. (Rengöring av boll som lyfts på green eller enligt någon annan regel – se Regel 21)

Regel5-2 Främmande material

Främmande material får inte appliceras på bollen i syfte att förändra dess spelegenskaper.

Regel5-1 Allmänt

Den boll spelaren använder, skall överensstämma med de krav som specificeras i Bilaga III.