Entries Tagged as 'Regel 07 “Övning”'

Regel7-2 Under ronden

Spelaren får inte slå något övningsslag under spelet av ett hål. Mellan spelet av två hål får inte spelaren slå något övningslag med undantag för att han får öva puttning eller chippning på eller intill:
a. green på det senast spelade hålet,
b. en övningsgreen, eller
c. tee på nästa hål som ska spelas i under ronden, förutsatt att inget övningsslag slås från ett hinder eller fördröjer spelet.

Slag som görs vid fortsatt spel på ett hål där resultatet redan är fastställt, är inte övningsslag.

Undantag: När spelet avbrutits av tävlingsledningen får spelaren, innan spelet återupptas,övningsspela (a) enligt denna regel, (b) var som helst utom på tävlingsbana, och (c) där tävlingsledningen tillåtit övningsspel.

Anm. 1: En övningssving är inte ett övningsslag och får göras var som helst under förutsättning att spelaren inte bryter mot reglerna.

Anm. 2: Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1) förbjuda:
a. övningsspel på eller nära det senast spelade hålets green, och
b. att rulla en boll på det senast spelade hålets green.

Regel7-1 Före eller mellan ronderna

a. Matchspel
På en dag för en matchtävling får en spelare övningsspela på banan före en rond.

b. Slagspel
Före en rond eller ett särspel någon av dagarna för en slagspelstävling får en tävlare inte övningsspela på tävlingsbanan eller pröva ytan på någon av greenerna genom att rulla en boll eller rugga upp eller att skrapa på greenytan.

Undantag: Det är tillåtet att övningsputta eller chippa på eller intill första tee före starten av en rond eller ett särspel.

Anm: Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1) förbjuda övningsspel på tävlingsbanan på dag för en matchtävling eller tillåta övningsspel (Regel 33-2c) på tävlingsbanan, eller del av denna, före eller mellan ronderna på  dag för en slagspelstävling.