Entries Tagged as 'Regel 14 “Slag”'

Boll träffad flera gånger

Min boll låg precis invid ett träd, när jag slog på bollen studsade bollen två gånger på klubbladet efter slaget. Vad skulle jag gjort? | Christoffer

Regel14-4 (Träffa bollen mer än en gång) beskriver precis ditt dilemma. Ditt slag räknas och du ska spela bollen från den plats där den stannar. Till ditt slag skall du lägga till ett slags plikt (oavsett hur många gånger du råkar träffa bollen under slaget).

I ditt fall träffade du bollen tre gånger under ditt slag, men du ska bara räkna två. Ditt riktiga slag samt ett pliktslag enligt Regel14-4.

/Micael

Regel14-6 Boll i rörelse i vatten

 När en boll rör sig i vatten i ett vattenhinder får spelaren utan plikt slå ett slag, men han får inte dröja med sitt slag för att vind eller strömmar skall förbättra bollens läge. En boll i rörelse i vatten i ett vattenhinder får lyftas om spelaren väljer att tillämpa Regel26.

Regel14-5 Spela på boll i rörelse

En spelare får inte slå ett slag på sin boll medan denna är i rörelse.

Undantag:

Om bollen börjar röra sig först efter att spelaren påbörjat sitt slag eller sin baksving före slaget ådrar sig spelaren ingen plikt enligt denna regel för spel på boll i rörelse. Han undgår dock inte sådan plikt som han ådrar sig enligt följande regler:

  • Boll i vila rubbad av spelaren – Regel18-2a.
  • Boll i vila rör sig efter adressering – Regel18-2b

(Boll avsiktligt påverkad eller stoppad av spelare, partner eller caddie – se Regel1-2)

Regel14-4 Träffa bollen mer än en gång

Om en spelares klubba träffar bollen mer än en gång under slaget, skall spelaren räkna slaget och lägga till ett pliktslag, alltså räknas sammanlagt två slag.

Regel14-3 Konstlade hjälpmedel, ovanlig utrustning och ovanligt användande av utrustning

R&A förbehåller sig rätten att när som helst ändra de regler som gäller för konstlade hjälpmedel, ovanlig utrustning och ovanligt användande av utrustning samt göra tolkningar, respektive förändra tolkningarna av dessa regler.

En spelare som är tveksam om användandet av en produkt strider mot Regel14-3 bör rådfråga R&A.

En tillverkare bör skicka in ett provexemplar till R&A av en produkt som skall tillverkas, för att få ett avgörande om dess användande under en fastställd rond skulle medföra att spelaren bröt mot Regel14-3. Detta provexemplar blir R&A:s egendom i referenssyfte. Om tillverkaren inte skickar in ett provexemplar, eller, om han skickar in ett provexemplar, underlåter att avvakta ett utslag innan han tillverkar och/eller marknadsför produkten tar han på sig risken för att användande av produkten kan komma förklaras strida mot reglerna.

*Anm: Provexemplar bör i första hand sändas till Svenska Golfförbundet (SGF) för ett preliminärt utlåtande.

Med undantag för när reglerna föreskriver något annat, får spelaren under en fastställd rond inte använda konstlade hjälpmedel eller ovanlig utrustning eller använda någon utrustning på ett ovanligt sätt:
a. Som kan hjälpa honomatt slå ett slag eller i hans spel, eller
b. För att bedöma eller mäta avstånd eller förhållanden som kan påverka hans spel, eller
c. Som kan hjälpa honomatt greppa klubban, med undantag för att:
(i) släta handskar får bäras,
(ii) harts, talk och torkande eller fuktande medel får användas,
(iii) en handduk eller näsduk får viras runt greppet.

Undantag:
1. En spelare bryter inte mot denna regel om (a) utrustningen eller hjälpmedlet har konstruerats för att, eller har som resultat att underlätta ett medicinskt tillstånd eller funktionshinder, (b) spelaren har ett godtagbart medicinskt skäl att använda utrustningen eller hjälpmedlet, och (c) tävlingsledningen anser att användandet inte ger spelaren en otillbörlig fördel framför andra spelare.

2. En spelare bryter inte mot denna regel om han använder utrustning på ett traditionellt och accepterat sätt.

Anm: Tävlingsledningen får införa en lokal regel som tillåter spelare att använda hjälpmedel som endast mäter eller bedömer avstånd.

Regel14-2 Hjälp och skydd

När en spelare slår ett slag, får han inte:
a. ta emot fysisk hjälp eller skydd mot naturkrafterna, eller
b. tillåta sin caddie, sin  partner eller sin partners caddie att stå på eller nära intill en förlängning av spellinjen eller puttlinjen bakom bollen.

Regel14-1 Riktigt slag

Bollen skall slås med ett riktigt slag med klubbhuvudet och får inte fösas eller skyfflas.