Entries Tagged as 'Regel 29 “Threesome och Foursome”'

Regel29-3 Slagspel

Om partners i slagspel slår ett eller flera slag i felaktig ordning, skall slaget eller slagen annulleras och sidan ådrar sig två slags plikt. Sidan skall rätta sitt misstag genom att spela en boll i korrekt ordning så nära som möjligt från den plats där sidan först spelade i felaktig ordning (se Regel20-5).

Om sidan slår ett slag från nästa tee utan först ha rättat misstaget eller om det gäller sista hålet under ronden lämnar green utan att ha meddelat sin avsikt att rätta misstaget, är sidan diskvalificerad.

Regel29-2 Matchspel

Om en spelare spelar när hans partner skulle ha gjort det, förlorar hans sida hålet.

Regel29-1 Allmänt

I threesome eller foursome skall spelaren och hans partner under varje fastställd rond slå ut från varannan tee och skall därefter slå vart annat slag under spelet av varje hål. Plikstslag påverkar inte spelordningen