Entries Tagged as 'Regel 30 “Treboll, bästboll och fyrboll matchspel”'

Regel30-3 Bästboll och Fyrboll matchspel

a. Representant för sidan
En sida får representeras av en partner under hela matchen eller en del av matchen; alla partners behöver inte vara närvarande. En partner som varit frånvarande får ansluta sig till en match mellan två hål, men inte under spelet av ett hål.

b. Spelordning
Bollar tillhörande samma sida får spelas i den ordning sidan anser vara bäst.

c. Fel boll
Om en spelare ådrar sig plikten för brott mot Regel15-3a för att slagit ett slag på fel boll diskvalificeras han för hålet, men hans partner ådrar sig ingen plikt, även om den boll som spelades som fel boll tillhörde honom. Om fel boll tillhör en annan spelare, skall dess ägare placera en boll på den plats varifrån fel boll först spelades.

d. Plikt för sidan
En sida ådrar sig plikt när någon av spelarna som tillhör sidan bryter mot någon av följande regler:

 • Regel4 Klubbor
 • Regel6-4 Caddie
 • En lokal regel eller tävlingsbestämmelse där plikten innebär att ställningen i matchen skall justeras.

  e. Diskvalifikation av sidan
  (i)
  En sida är diskvalificerad om någon av spelarna som tillhör sidan ådrar sig plikt i form av diskvalifikation i samband med något av följande:

   (ii) En sida är diskvalificerad om alla partners ådrar sig plikt i form av diskvalifikation enligt någon av följande regler:

    (iii) I alla andra fall där ett brott mot en regel skulle leda till diskvalifikation, är spelaren endast diskvalificerad för det hålet.

    f. Innebörd av övrig plikt
    Om en spelares brott mot en regel hjälper hans partners spel eller påverkar en motspelares spel ogynnsamt, ådrar sig partnern samma plikt som spelaren.

    I alla övriga fall, där en spelare ådrar sig plikt för brott mot en regel gäller inte plikten för hans partner. När plikten anges som förlust av hålet, är innebörden att spelaren diskvalificeras för det hålet.

    Regel30-2 Treboll matchspel

    a. Boll i vila rubbad av en motspelare
    Med undantag för när reglerna föreskriver något annat skall Regel18-3b tillämpas om spelarens boll vidrörs eller rubbas av en motspelare, dennes caddie eller utrustning, annat än under letande. Denna motspelare ådrar sig ett slags plikt i sin match mot spelaren, men inte i sin match mot den andre motspelaren.

    b. Boll oavsiktligt påverkad eller stoppad av en motspelare
    Om en spelares boll oavsiktligt påverkas eller stoppas av en motspelare, dennes caddie eller utrustning, utgår ingen plikt. I matchen mot den motspelaren får spelaren antingen, innan några ytterligare slag slås från någon av sidorna, annullera slaget och spela en ny boll, utan plikt, så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel20-5), eller spela bollen som den ligger. I matchen mot den andre motspelaren skall bollen spelas som den ligger.

    Undantag: Bollen träffar den person som passar eller håller upp flaggstången eller något som denne medför – se Regel17-3b.

    (Boll avsiktligt påverkad eller stoppad av motspelare – se Regel1-2)

    Regel30-1 Regler för golfspel gäller

    Regler gör golfspel gäller för treboll, bästboll och fyrboll matcher såvida de inte strider mot nedanstående speciella regler.