Entries Tagged as 'Regel 13 “Bollen spelas som den ligger”'

Löv i bunker

Om jag har hamnat i bunkern och det ligger lösa löv bakom, jämte och på bollen, får jag flytta dessa föremål i bunkern då? | Magnus

Om vi förutsätter att ”jag” betyder ”min boll” är det korta svaret på din fråga: Nej.

Frågan består egentligen av två delar, dels handlar det om löv som ligger i bunkern i anslutning till bollen och dels handlar det om löv som antingen ligger på eller sitter fast på bollen.

Första delen är enkel att svara på med stöd i Regel13-4c (Boll i hinder, Förbjudna åtgärder), där det tydligt deklareras att det är förbjudet att vidröra eller flytta ett löst naturföremål som ligger i eller berör hindret. Enligt definitionen av löst naturföremål, respektive hinder framgår det att löv är lösa naturföremål samt att en bunker är ett hinder.

Lösa naturföremål i bunker

Andra delen av frågan är lite knepigare att svara på. Om lövet som ligger på bollen även vidrör bunkern är det tydligt i Regel13-4c att även detta räknas som ett brott mot regeln om man tar bort lövet från bollen. Om lövet inte vidrör bunkern är min tolkning att Regel13-4c samt definitionen av bunker tydliggör att borttagandet av lövet är ett brott mot regeln då lövet faktiskt befinner sig innanför bunkerns gräns.

/Micael

PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 13-4:
Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

 

Regel13-4 Boll i hinder. Förbjudna åtgärder

Innan spelaren slår ett slag på en boll, som är i ett hinder (vare sig bunker eller vattenhinder) eller som lyfts från ett hinder och kan komma att droppas eller placeras i hindret, får spelaren inte, utom när föreskriver något annat:
a. Pröva hindrets eller något liknande hinders beskaffenhet,
b. Vidröra marken i hindret eller vattnet i ett vattenhinder med handen eller klubba, eller
c. Vidröra eller flytta ett löst naturföremål som ligger i eller berör hindret.

Undantag:
1.
Under förutsättning att ingenting görs som innebär att hindrets beskaffenhet prövas eller att bollens läge förbättras pliktar inte spelaren om han (a) vidrör marken eller lösa naturföremål i ett hinder eller vattnet i ett vattenhinder som en följd av att han faller eller för att undvika att falla, när han tar bort ett hindrande föremål, när han mäter avstånd eller markerar läget för, hämtar, lyfter, placerarar eller återplacerar en boll enligt någon regel eller (b) placerar sina klubbor i ett hinder.

2. Efter slaget, om bollen fortfarande är i hindret eller har lyfts från hindret och får droppas eller placeras i hindret, får spelaren jämna ut sand eller jord i hindret, förutsatt att inget görs som bryter mot  Regel13-2 med hänsyn till hans nästa slag. Om bollen ligger utanför hindret efter slaget får spelaren jämna ut sand eller jord i hindret utan någon begränsning.

3. Om spelaren slår ett slag från ett hinder och bollen hamnar i ett annat hinder gäller inte Regel13-4a för eventuella ytterligare handlingar som spelaren utför i det hinder varifrån slaget slogs.

Anm: När som helst, inklusive vid adressering och i baksvingen före slaget får spelaren med klubban eller på annat sätt vidröra hindrande föremål, konstruktioner som av tävlingsledningen förklarats vara organisk del av banan, eller gräs, buskar, träd eller andra växande föremål.

(Leta efter bollen – se Regel 12-1)
(Lättnad för boll i vattenhinder – se Regel 26)

Regel13-3 Bygga underlag för stans

En spelare är berättigad att placera sina fötter stadigt på marken när han tar sin stans, men han får inte bygga ett underlag för sin stans.

Regel13-2 Förbättra läge, område för avsedd stans eller swing, eller spellinje

En spelare får inte förbättre eller låta förbättra:

 • bollens plats eller läge,
 • området för sin avsedda stans eller swing,
 • sin spellinje eller en rimlig förlängning av denna bortom hålet, eller
 • det område i vilket han skall droppa eller placera en boll, genom någon av följande åtgärder:
  • pressa en klubba mot marken
  • flytta, böja, eller bryta något växande eller fast (inklusive oflyttbara hindrande föremål och föremål som utvisar out of bounds),
  • skapa eller jämna ut oregelbundheter på ytan,
  • ta bort eller pressa ned sand, lös jord, torvor som återplacerats, skuren grästorv som utlagts, eller
  • ta bort dagg, rimfrost eller vatten.

Spelaren ådrar sig dock ingen plikt om detta sker när han:

 • grundar klubban helt lätt när han adresserar bollen
 • tar sin stans på ett naturligt sätt
 • slår ett slag eller baksvingen för ett slag som sedan slås,
 • på tee skapar eller jämnar ut oregelbundenheter på ytan eller tar bort sand och lös jord eller reparerar skador.

Undantag: Boll i hinder – se Regel 13-4.

Regel13-1 Allmänt

Bollen skall spelas som den ligger, såvida inte reglerna föreskriver något annat.

(Boll i vila rubbad – se Regel 18)

Regel11-2 Teemarkeringar

Innan spelaren slår sitt första slag med någon boll från tee på det hål som spelas, anses teemarkeringarna vara fasta föremål. Om spelaren i det läget flyttar eller tillåter flyttning av en teemarkering för att undvika störande inverkan på hans stans, området för hans avsedda swing eller hans spellinje, ådrar han sig plikt för brott mot Regel13-2.