Länkar

Svenska Golfförbundets – Regler för golfspel 2008-2011

R&A – Rules of golf 2009-2011

R&A – Additions to the desicionson the rules of golf 2008-2009

R&A – Addendum to descisions on the rules of golf 2008-2009

R&A – New & revisted descistions 2010 -2011_

_

_

_

_

_

_

_

_