Regler för golfspel 2008-2011


Definitioner

divider

Spelet
Regel1 -Spelet

1-1. Allmänt
1-2. Påverka bollen
1-3. Överenskommelse att åsidosätta regler
1-4. Fall som inte täcks av reglerna

Regel2 -Matchspel

2-1. Allmänt
2-2. Delat hål
2-3. Vinnare av match
2-4. Skänka matchen, hålet eller nästa slag
2-5. Tveksamhet om tillvägagångssätt. Tvister och claimningar
2-6. Allmän plikt

Regel3 -Slagspel

3-1. Allmänt. Vinnare
3-2. Underlåtelse att håla ut
3-3. Ovisshet om tillvägagångssätt (”Alternativ boll”)
3-4. Vägran att följa en regel
3-5. Allmän plikt

Klubbor och bollen
Regel4 -Klubbor

4-1. Utformning och konstruktion av klubbor
4-2. Förändring av spelegenskaperna och främmande material
4-3. Skadade klubbor: Lagning eller ersättande med annan klubba
4-4. Högst fjorton klubbor

Regel5 -Bollen

5-1. Allmänt
5-2. Främmande material
5-3. Boll oduglig för spel

Spelarens ansvar
Regel6 -Spelaren

6-1. Regler
6-2. Handicap
6-3. Starttid och grupper (”bollar”)
6-4. Caddie
6-5. Boll
6-6. Score i slagspel
6-7. Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel
6-8. Avbrott i spelet. Återupptagande av spelet

Regel7 -Övning

7-1. Före eller mellan ronderna
7-2. Under ronden

Regel8 -Råd. Visa spellinjen

8-1. Råd
8-2. Visa spellinjen

Regel9 -Information om antalet slag

9-1. Allmänt
9-2. Matchspel
9-3. Slagspel

Spelordning
Regel10 -Spelordning

10-1. Matchspel
10-2. Slagspel
10-3. Provisorisk boll eller en andra boll från tee

Tee (urtslagsplatsen)
Regel11 -Tee (utslagsplatsen)

11-1. Peggning
11-2. Teemarkeringar
11-3. Boll faller av peggen
11-4. Spela från utanför tee
11-5. Spela från fel tee

Spel på bollen
Regel12 -Leta efter och identifiera bollen

12-1. Leta efter bollen. Se bollen
12-2. Identifiera bollen

Regel13 -Bollen spelas som den ligger

13-1. Allmänt
13-2. Förbättra läge, område för avsedd stans eller sving, eller spellinje
13-3. Bygga underlag för stans
13-4. Boll i hinder. Förbjudna åtgärder

Regel14 -Slag

14-1. Riktigt slag
14-2. Hjälp och skydd
14-3. Konstlade hjälpmedel, ovanlig utrustning och ovanligt användande av utrustning
14-4. Träffa bollen mer än en gång
14-5. Spela på boll i rörelse
14-6. Boll i rörelse i vatten

Regel15 -Nyinsatt boll. fel boll

15-1. Allmänt
15-2. Nyinsatt boll
15-3. Fel boll

Green
Regel16 -Green

16-1. Allmänt
16-2. Boll på hålkanten

Regel17 -Flaggstången

17-1. Flaggstången passad, borttagen eller upplyft
17-2. Passning utan godkännande
17-3. Boll träffar flaggstång eller person som passar flaggstången
17-4. Boll vilar mot flaggstången

Boll som rubbas, påverkas eller stoppas
Regel18 -Boll i vila rubbad

18-1. Av något utomstående
18-2. Av spelare, partner, caddie eller utrustning
18-3. Av motspelare, caddie eller utrustning i matchspel
18-4. Av medtävlare, caddie eller utrustning i slagspel
18-5. Av annan boll
18-6. Boll rubbas vid mätning

Regel19 -Boll i rörelse påverkad eller stoppad

19-1. Av något utomstående
19-2. Av spelare, partner, caddie eller utrustning
19-3. Av motspelare, caddie eller utrustning i matchspel
19-4. Av medtävlare, caddie eller utrustning i slagspel
19-5. Av annan boll

Lättnadssituationer
Regel20 -Lyfta, droppa och placera boll. Spela från fel plats

20-1. Lyfta och markera bollen
20-2. Droppning och omdroppning
20-3. Placering och återplacering
20-4. När droppad eller placerad boll är i spel
20-5. Slå nästa slag från den plats varifrån föregående slag slogs
20-6. Lyfta en boll som nyinsatts, droppats eller placerats felaktigt
20-7. Spel från fel plats

Regel21 -Rengöring av bollen

21. Rengöring av bollen

Regel22 -Hjälpande eller störande boll

22-1. Hjälpande boll
22-2. Störande boll

Regel23 -Lösa naturföremål

23-1. Lättnad

Regel24 -Hindrande föremål

24-1. Flyttbart hindrande föremål
24-2. Oflyttbart hindrande föremål
24-3. Boll i hindrande föremål hittas inte

Regel25 -Onormala markförhållanden, pluggad boll och fel green

25-1. Onormala markförhållanden
25-2. Pluggad boll
25-3. Fel green

Regel26 -Vattenhinder (inklusive sidovattenhinder)

26-1. Lättnad för boll i vattenhinder
26-2. Boll som spelas från ett vattenhinder

Regel27 -Boll förlorad eller Out of Bounds. Provisorisk boll

27-1. Slag och distans. Boll Out of Bounds. Boll hittas inte inom fem minuter.
27-2. Provisorisk boll

Regel28 -Ospelbar boll

28. Ospelbar boll

Andra spelformer
Regel29 -Threesome och Foursome

29-1. Allmänt
29-2. Matchspel
29-3. Slagspel

Regel30 -Treboll, Bästboll och Fyrboll matchspel

30-1. Regler för golfspel gäller
30-2. Treboll matchspel
30-3. Bästboll och Fyrboll matchspel

Regel31 -Fyrboll slagspel

31-1. Allmänt
31-2. Representation av sidan
31-3. Förande av score
31-4. Spelordning
31-5. Fel boll
31-6. Plikt för sidan
31-7. Diskvalifikationer
31-8. Innebörd av övrig plikt

Regel32 -Bogey- och Poängbogeytävlingar

32-1. Villkor
32-2. Diskvalifikationer

Administration
Regel33 -Tävlingsledningen

33-1. Tävlingsbestämmelser. Åsidosätta regel
33-2. Banan
33-3. Starttider och startordning (”bollar”)
33-4. Fördelning av handicapslag
33-5. Scorekort
33-6. Avgörande vid lika resultat
33-7. Diskvalifikation. Tävlingsledningens rätt att agera
33-8. Lokala regler

Regel34 -Tvister och beslut

34-1. Protester och plikt
34-2. Domares beslut
34-3. Tävlingsledningens beslut

divider

Decisions on the rules of golf 2009-2010